Seznam rozhodčích TrioCACIB Prague Expo Dog
8. - 10.12. 2023
Medailonky o rozhodčích

Seznam rozhodčí je sestaven s přihlédnutím na návrhy chovatelských klubů a je vždy uveden bez dodatečných změn delegací. Organizační tým vždy vítá návrhy chovatelských klubů.