Stránka se bude upravovat

Změny od roku 2020

 • Přihlášky přijímáme výhradně přes online systém dogoffice. Pro registraci na výstavu je nutné mít účet na webu www.dogoffice.cz
 • Platby výhradně přes online platební bránu GoPay, v posledním kroku registrace.
 • Nepřijímáme platby bankovním převodem – takové platby jsou automaticky odeslány zpět na účet, ze kterého přišly.
 • Online katalog bude zveřejněn zdarma, v den výstavy.
 • Nadále není poskytována sleva 100 Kč při registraci více psů.
 • Od 1. ledna 2020 je očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Více informací na webu Státní veterinární správy.

Zadávání titulů

Udělení výstavního titulu nelze nárokovat.
Pro získání titulů Český junior šampion, Šampion CZ, Šampion ČMKU, C.I.B a C.I.E platí vydaná ustanovení.

Vystavování šampionátů bude probíhat ve vstupní hale.
Podmínky pro udělení šampionátů najdete na stránkách ČMKU.

Zadávání výstavních titulů
 • CAJC CZ
 • BOJ – Best of Juniors
 • CAC CZ
 • Reserve CAC CZ
 • CAC ČMKU
 • CACIB
 • Reserve CACIB
 • BOV – Best of Veterans
 • BOB – Best of Breed
 • BOS – Best of opposite sex – může získat jedinec opačného pohlaví, nežli ten, který záskal titul BOB
Tituly ze závěrečných soutěží
 • JBIG – Junior Best in Group (junior vítěz FCI skupiny)
 • BIG – Best in Group (vítěz FCI skupiny)
 • JBOD – Junior Best of Day (junior vítěz dne)
 • BOD – Best of Day (vítěz dne)
 • JBIS – Junior Best in Show (mladý vítěz výstavy)
 • BIS – Best in Show (vítěz výstavy)

Mezinárodní výstavy psů všech plemen v Praze jsou dvakrát do roka pořádány Českým kynologickým svazem, pod záštitou Mezinárodní kynologické federace FCI a Českomoravské kynologické unie (ČMKU).

Český kynologický svaz

ČMKU

FCI

Přehled výstavních tříd

Štěňata4 – 6 měsíců
Dorost6 – 9 měsíců
Mladých9 – 18 měsíců
Mezitřída15 – 24 měsíců

Otevřená
Pracovní
Šampionů

od 15. měsíců
Veterániod 8. let

Junior Handling

Od 11,00 hod probíhá předkolo soutěže mladý vystavovatel (Junior handling) s kvalifikací do závěrečných soutěží.

Vstupní listy

Budou dostupné v uživatelském účtu dogoffice, deset dnů před konáním výstavy. V případě, že vystavovatel nemá účet na dogoffice, je vstupní list zasílán emailem. 
Vstupní list slouží zároveň jako jedinečná vstupenka na výstavu. Počet hlášených jedinců = počet volných vstupů na výstavu.
Na výstavu se může vystavovatel dostavit dle časového rozpisu posuzování, který zveřejňujeme cca 10 dní před konáním výstavy.
Není tedy nutné být na výstavě již od jejího začátku. Zároveň je ale třeba dbát na dostatečnou časovou rezervu (například při komplikacích při příjezdu, vzhledem k aktuálnímu stavu dopravy, cesta z parkoviště apod.).
Na vstupním listu jsou uvedeny informace o výstavních dnech (na každý výstavní den připadá jeden vstupní list), o všech hlášených psech, jejich třídách, včetně katalogových čísel a čísel výstavních kruhů.
Pokud vystavovatel neobdrží vstupní list ve stanoveném termínu, je možné, že registrace neproběhla, v takových případech neprodleně kontaktujte email vystava@kynologie.cz a uveďte údaje Vaší registrace.

Program

7,00 – 12,00 Přejímka psů
09,00 – 15,00 Posuzování v kruzích
11,00 – 13,00 Předkolo soutěže Mladý vystavovatel – Junior handling
13,00 – 14,00 Seminifinále Mladý vystavovatel – Junior handling
15,30 – 18,00 Závěrečné soutěže

Závěrečné soutěže

 • Mladý vystavovatel / Junior Handling (9-12 let)*
 • Mladý vystavovatel / Junior Handling (13-17 let)*
 • Nejlepší štěně/ Best minor puppy
 • Nejlepší dorost / Best puppy
 • Nejkrásnější pár psů / Best Couple*
 • Nejlepší chovatelská skupina / Best Breeder’s Group*
 • Nejlepšíí veterán / Best Veteran
 • Junior Best in Group – FCI skupiny I. – X.
 • Best in Group – FCI skupiny I. – X.
 • Nejkrásnější mladý pes výstavy / Junior Best in Show
 • Nejkrásnější pes výstavy / Best in Show

*Na uvedené soutěže je nutná registrace předem.

Majitelé psů s uděleným titulem „BOB – Vítěz Prahy“ jsou povinni se zúčastnit se svými psy i závěrečných soutěží.

Cena za titul BOB bude vydána pouze těm jedincům, kteří se zúčastní soutěží v závěrečném kruhu.

Všeobecná ustanovení a upozornění

 • Na výstavu nebudou vpuštěni psi s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004).
 • V případě, že počet přihlášených psů v kruhu přesahuje 80 jedinců, posudek nemusí obsahovat slovní popis psa.
 • Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla, za účelem identifikace, dle předpisu FCI.
 • Rázy (barevné, velikostní, dle typu srsti) některých plemen jsou posuzovány odděleně, dle ustanovení FCI, nebo dle rozhodnutí ČMKU.
 • Každý registrovaný pes musí mít s sebou průkaz původu psa, vystavený plemennou knihou, kterou uznává FCI.
 • Na výstavu se mohou registrovat jedinci, psi a feny všech plemen, zapsaných v plemenných knihách, uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
 • Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP je FCI uznáván.
 • Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
 • Volné pobíhání psů není dovoleno.
 • Kousaví psi jsou dle výstavního řádu z výstavy vyloučeni.
 • Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa.
 • Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování.
 • Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar.
 • Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek.
 • Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu.
 • Porušení těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
 • Prodej štěňat na výstavě je zakázán.
 • Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU.

Veterinární podmínky

  • Od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Více informací na webu Státní veterinární správy.
  • Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona).
  • Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona. Toto platí bez ohledu na to, jestli je pes na výstavu registrován, nebo je pouze jako doprovod.
  • Psi vystavovatelů a chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
  • Na akci a všechny účastněné jedince se vztahují platné veterinární podmínky ČR a EU.

  Povinné čipování od 1.1.2020

  Jedinci s kupírovanýma ušima mají zakázaný vstup na výstavu.

  Protest

  • Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný.
  • Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1600 Kč, a to pouze v průběhu výstavy, to znamená po ukončení posuzování ve všech kruzích.
  • Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.