Soubory cookies

V rámci internetových stránek systém využívá analytických a marketingových nástrojů třetích osob, které pomocí malých datových souborů, tzv. cookies vyhodnocují chování a úkony Uživatele na stránkách. Účelem užití těchto nástrojů je analýza užívání internetových stránek Uživatelem, což správce činí s cílem zvyšovat komfort Uživatele při užívání internetových stránek.

Technicky je provoz používaných nástrojů řešen prostřednictvím cookies, které přijímá zařízení
Uživatele. Odmítnutí daného nástroje znamená odmítnutí cookie, které nástroj využívá.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina internetových
prohlížečů soubory cookie přijímá ve výchozím nastavení prohlížeče. Soubory cookie může Uživatel pomocí internetového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce spočívající v analytickém, resp. Statistickém vyhodnocování provozu internetových stránek.

Doba zpracování cookie je po celou dobu, po které je cookie uložena v počítači Uživatele, až do její odstranění nebo do ukončení její platnosti.

Interními příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Správce. Externími příjemci osobních údajů jsou externí poskytovatelé marketingových a analytických nástrojů, kteří jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů.